प्रमुख समाचार

नियमित सेवा बाहेकको समयमा पनि सेवा बिस्तार गर्दै सेती प्रादेशीक अस्पताल

सेती प्रादेशीक अस्पतालमा EHS (Extended Health Service) सेवा सुरु भएको छ । अत्याधिक बिरामीको चाप रहने गरेकोमा अब भने बिरामीहरुलाई केही राहत हुने अनुमान गरीको छ सेती प्रादेशीक अस्पतालमा EHS (Extended Health Service) सेवा सुरु भएको छ । ….